Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 "Лелека" Синельниківської міської ради

 

Звіт керівника

            Звіт завідувача ДНЗ №4 "Лелека" за 2017/2018 н.р. (27.07.2018)

    Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу – педагогів, молодший обслуговуючий персонал.

       Звітуючись про роботу дошкільного закладу і відповідно й  про мою діяльність як завідувача ДНЗ  дозвольте  нагадати, що дошкільний навчальний заклад( ясла-садок)  комбінованого типу №4 «Лелека» у своїй діяльності керується слідуючими нормативно – правовими документами: Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законом «Про мови в Україні», Законом  «Про освіту», Законом «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад, Міжвідомчою інструкцією про організацію роботи та комплектацію дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, статутом ДНЗ №4 «Лелека». Статут відповідає «Положенню про ДНЗ» та чинному законодавству. Складений відповідно до вимог, враховує всі сфери діяльності закладу. Дитячий садок визначений як юридична особа, ліцензований.

        Порядок діяльності ДНЗ визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені завідувачем ДНЗ. 

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

     Дошкільний навчальний заклад № 4 «Лелека» розпочав функціонування у 1951 році. В ДНЗ в наявності  2 групи денного перебування.Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням і спортивними спорудами. У приміщенні і на території ДНЗ є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо. Влітку було оновлено обладнання та  споруди на майданчиках, підтримуються в естетичному та безпечному вигляді. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

    ДНЗ № 4 розрахований на 31 місце.

          Мережа груп ДНЗ повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за чергою . Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.

Термін роботи закладу у звітному періоду був 10,5 годин для 2 груп.

         У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту. Заклад відвідує 2 дитини що знаходяться під опікою, 6 дітей з багатодітних сімей та 1 дитина АТО.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В закладі працює 5 педагогів та 6 чоловік обслуговуючого персоналу. ДНЗ № 4 укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

     Навчально-виховний процес на протязі року здійснювався відповідно до

програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля»

  В навчальному році в цікавих нетрадиційних формах пройшли заняття колективного перегляду з таких напрямків:

1.          «Дитина в соціумі» (патріотичне виховання):

       -     Тищенко Л.Є., розвага «Аватари в Україні»  в старшій групі «Пізнайко» (25.04.2018);

- Новиченко С.А., інтегроване заняття «Які уроки дає людині життя»

в старшій групі «Пізнайко» («Дитина в соціумі» + «Мовлення дитини»,25.04.2018);

     Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:

o        Стан готовності групи до нового навчального року (вересень);

o        Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування (вересень);

o        Стан освітнього процесу в групах раннього віку (13-17.02.2018);

o        Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

o        Стан роботи ДНЗ з патріотично-морального виховання дітей (жовтень);

o        Організація харчування дітей в старших групах. Культурно-гігієнічні навички дітей (вересень);

o        Дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня (листопад);

o        Оформлення в групах народознавчих куточків (листопад);

o        Форми роботи з дітьми щодо підготовки Новорічних свят. Безпека життєдіяльності під час проведення свят (19-25.12.2017);

o        Сюжетно-рольові ігри, їх взаємозв’язок із тематикою, ознайомлення з навколишнім та художньою літературою (06-10.02.2018);

o        Підготовка та проведення занять вихователями (березень);

o        Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ (20-31.03.2018);

o        Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку, дотримання умов безпеки (03-07.04.2018);

o        Організація педагогами праці дітей у природі (17-28.04.2018);

o        Дотримання режиму дня (23-31.05.2018);

o        Сформованість культурно-гігієнічних навичок під час харчування у дітей ясельної групи (04-06.05.2018).

   Згідно річного плану пройшли 4 педагогічних ради («Інтеграція побудови освітнього процесу в ДНЗ: інноваційні аспекти», «Формування духовно-ціннісних, національно-патріотичних орієнтирів дитини як засіб соціалізації дошкільника», «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників», «Аналіз навчально-виховного процесу дошкільного закладу за 2017/2018 навчальний рік. Підготовка до проведення літнього оздоровчого періоду») на яких визначали напрямки подальшої  роботи дошкільного закладу, розглядали актуальні питання життя ДНЗ, аналізували діяльність колективу, організовували виставки, презентації дидактичного матеріалу, конкурси.

    Протягом навчального року педагоги ДНЗ були активними учасниками засідань міських  методичних комісій, семінарів-практикумів, майстер-класів з метою розвитку педагогічної майстерності.  

Дошкільний заклад працює в тісному контакті зі школою№5. З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ та школи, вихователями старшої групи «Пізнайко» та вчителями початкових класів ЗОШ № 5  проведено такі заходи:

-        Екскурсія до ЗОШ  № 5

-        Розвага «Святий Миколай» (школярі, педагоги  ЗОШ № 5).

     З метою залучення родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного закладу, у кожній групі обладнані батьківські куточки, які інформують про життя і діяльність дітей у садочку. Розроблена різна тематика папок-пересувок, наприклад: «Екологічна освіта дошкільнят», «Виховати справжніх патріотів», «Адаптація дитини до умов ДНЗ», «Як підготувати дитину до школи»,  посезонні ширми, тощо.

 Налагоджена робота батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку ДНЗ та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги закладу, активно працюють над поновленням та поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей, допомагають у оформленні клумб, беруть участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах, допомагають у обслуговуванні комп’ютерної техніки. Продовжує свою роботу благодійний фонд закладу , який  було створено за ініціативи батьків.

5. ХАРЧУВАННЯ.

  Організація харчування  дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  від 26.02.2013 року № 202/165.

    У дошкільному навчальному закладі організовано триразовий режим харчування.

      Відповідно до штатного розпису заклад укомплектовано 1 працівником харчоблока ДНЗ, який має спеціальну освіту та забезпечує організацію харчування.

       В ДНЗ №4 створені належні умови для організації харчування дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом та кухонним інвентарем. Протягом року за рахунок благодійного фонду було здійснено косметичний ремонт харчоблоку, придбані та установлені нові мойки та водосмішувачі, ножі та миски  для харчоблоку .

 Постачальникам завгоспом своєчасно подаються замовлення на продукти харчування .

     Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини  приймались якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад.

     На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, щодня завідуючою спільно з кухарем та завгоспом  ДНЗ складаються меню-розкладки на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою завідувачем ДНЗ.

     У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

     Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів   ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування за 2018 рік показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм у середньому – 82%.

        Протягом року здійснюється контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ДНЗ, за своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів працівниками. Результати контролю  розглядалися на нарадах при завідувачу.

     Вихователі, помічники  вихователів беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем). Дошкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Однак протягом року не виділялося бюджетних кошт для заміни посуду.

    Спеціалістами Держпродспоживслужби (СЕС) , в червні 2018р було здійснено позапланову перевірку харчоблоку та груп, . Порушень у дотриманні санітарно-гігієнічних вимог під час організації харчування, а саме: на харчоблоці та в групах  не було. 

       6. АНАЛІЗ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

     Для поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ДНЗ затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем.

     Дана інформація розміщена на інформаційних стендах в приміщені ДНЗ.  Батьки та працівники ДНЗ  ознайомлені з графікоми особистого прийому.  

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масовоїінформації». В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян,які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом завідувача.

Упродовж року кількість осіб, які побували на особистому прийомі у завідувача, становить 10 з різних питань, а саме: прийняття дітей до ДНЗ,постановки на чергу для влаштування в ДНЗ, надання основних та додаткових відпусток працівникам закладу, тощо. Серед громадян, які зверталися є звернення батьків дітей багатодітних сімей,  учасники бойових дій.

Звернення громадян, що надходять, розглянуті завідувачем дошкільного навчального закладу. Всі питання адміністрацією вирішувалися позитивно. Громадянам, які цього потребували, надали необхідні роз'яснення.

Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

У 2017-18н. р. у ДНЗ № 4  було поповнено матеріальну базу та здійснені ремонтні роботи, а саме:

Поповнення матеріальної бази та здійснення ремонтних робіт в ДНЗ №4 за період з 01.04.2018р. по 27.07.2018р.

№ з/п

Назва

Кількість

Ціна

Загальна сума

Джерело фінансування

благодійні внески

бюджетні кошти

1

Косметичний ремонт груп «Розумники»,«Рожеві щічки».

Центральний вхід у ДНЗ

та запасні вихіди

-          клей.

-          Фарба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 120

 260

 

       

 

 

 

 

380 

 

 

 

 

Благодійна допомога

2

Ремонт  харчоблоку (мойки, водосмішувачи, карнизи та гардини) 

2

3

3

4200

1500

660

6360

Благодійна допомога 

3

Фарбування та частковий ремонт  обладнання на ігрових майданчиках в приміщенні ДНЗ

Фарба, валіки, пензлики

 

14 

 

2240

 

2240

 

 

 

Благодійна допомога

 

 

4

Придбано:

Поличка для посуду в старшу

групу та підставки в групи для тарілок . Замінені каструлі в молодшій групі.

1

2

 3 

1   111

 300

 300

 920

1520

 

Благодійна допомога

5

Ремонт каналізації

 

350

350

Благодійна допомога

6

Придбання піску

1

270

270

Благодійна допомога

7

Придбання канцтоварів та обладнання для дітей

3

80

240

240

Благодійна допомога

Загальна сума

                        

 

 

    11600

 

 

Педагоги разом з батьками на кожній віковій групі обновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові зони; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників  садочка та придбані за допомогою батьків, зміцнюють освітньо - розвивальну базу закладу.

                 Необхідно  зазначити, що за останні роки в дошкільний заклад за бюджеті кошти зовсім не було придбано іграшок та розвиваючих ігор  на групи , а всі іграшки придбано лише за рахунок благодійної допомоги.  Тому  велика увага приділялася дбайливому ставленню до тих іграшок, які вже є у дошкільному закладі.

         Нову  методичну та дитячу художню літературу придбано за власні кошти працівників ДНЗ.

     Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку працю у вихованні майбутнього покоління нашої держави. Дякую за увагу.